INLOGGEN

Vragen betreffend uw individuele testresultaten

De analyseresultaten van de ESP-gezondheidstest dienen steeds geïnterpreteerd te worden door de behandelende arts/therapeut(e) die de test heeft afgenomen.

De ESP-gezonheidstest levert een kwalitatief onderzoek. De test geeft een overzicht van de waargenomen stoornissen op een welbepaald moment. Het zegt echter niets over de duurtijd van de aandoening. Op basis van de test alleen wordt geen diagnose gesteld maar de arts/therapeut(e) krijgt door middel van de test meer inzicht in de oorzaak en het ontstaan van uw klachten.

De arts/therapeut dient het resultaat te interpreteren en evalueren rekening houdende met de anamnese (duur van de klachten), klinisch onderzoek, eventuele biochemische analyses en andere technische onderzoeken. Rekening houdende met het geheel aan informatie kan hij/zij het beste advies geven. Uw arts/therapeut(e) gaat in onderling overleg met u en in functie van uw leefwijze en gebruik van eventuele medicatie en/of supplementen bepalen welke voedingsvoorschriften, supplementen en/of complementaire therapieën een bijdrage kunnen leveren tot uw gezondheid.

Indien u vragen hebt betreffende de testresultaten van uw ESP-gezondheidstest, kan u best contact opnemen met de arts of therapeut(e) die de test heeft afgenomen. Hij /zij is het beste geplaatst om op een holistische manier de toestand van uw gezondheid te evalueren.

Enkel artsen/therapeuten die vertrouwd zijn met het ESP-concept en/of de achterliggende visie en inzichten, kunnen de resultaten van de ESP-gezondheidstest op een juiste manier beoordelen.