INLOGGEN
INFORMATIEBESTELLEN

Doel van de ESP-gezondheidstest?

De ESP-gezondheidstest biedt de arts/therapeut(e) de mogelijkheid om op een snelle manier manier en terug naar de essentie:

 • de gezondheidstoestand van de patiënt(e)/klant op een effectievere manier te analyseren en te evalueren
 • de oorzaak van de klachten/ziekte op te sporen
 • een zo effectief mogelijke behandeling in te stellen die niet louter de symptomen bestrijdt
 • om de patiënt(e)/klant zo adequaat mogelijk te informeren en inzicht te geven in zijn/haar gezondheidstoestand
 • de ESP-gezondheidstest is zowel curatief en preventief inzetbaar

De analyse onderzoekt de volgende parameters:

 1. Ontbreken er bouwstenen om het lichaam optimaal te laten functioneren?
 2. Is er een verstoring in het celmilieu (zuur-base, oxidatie-reductie, vocht- en elektrolyten,
  polariteit)? Welke weefsels ondervinden daar het meeste hinder van?
 3. Is er een verstoring in de celcommunicatie op energetisch niveau?
 4. Zijn er factoren en/of omgevingsinvloeden die de celstofwisseling belasten?

Oorzaken en gevolgen van klachten en aandoeningen zijn niet altijd strikt te scheiden. Zo kan een tekort aan vitaminen/mineralen of een hormonale stoornis als primaire stoornis optreden, maar ook een gevolg zijn van een onderliggend probleem. Het onderzoek geeft hieromtrent meer duidelijkheid.

Het onderzoek geeft inzicht in de acherliggende epigenetische oorzaken van de klachten ongeacht om welke klachten/aandoening/ziekte het gaat De ESP-gezondheidstest stelt geen diagnose in de klinisch medische zin en geeft geen structurele afwijkingen of pathologie weer, maar geeft duidelijkheid in de oorzaak van m.b.v. andere technieken gediagnosticeerde afwijkingen.

De ESP-gezondheidstest is een kwalitatief onderzoek. Het geeft geen informatie over de duurtijd van de aandoening. De arts/therapeut(e) dient daarom de test te interpreteren en evalueren aan de hand van de anamnese (duur van de klachten), het klinisch onderzoek en eventueel andere bijkomende onderzoeken.

De ESP-gezondheidstest geeft aan welke stoornis de hoogste prioriteit heeft voor herstel om een zo optimaal mogelijke gezondheidstoestand te bereiken. Het geeft ook weer welke supplementen kunnen bijdragen tot een verbetering of herstel van uw gezondheidstoestand.

Elke nieuwe analyse geeft een nieuwe situatie weer, waarbij de op dat moment hoogste prioriteit wederom wordt weergegeven.
De ESP-gezondheidstest spoort geen gendefecten op, maar informeert enkel over de huidige epigenetische invloeden. Er wordt onderzocht hoe het pakket aangeboren genen zo optimaal mogelijk tot expressie kan gebracht worden.

De ESP-gezondheidstest is een niet-invasief onderzoek en wordt uitgevoerd m.b.v. een speciaal ontwikkelde digitale fingerprint meetmethode de Epigenetic Scan Profliler (ESP).

De Epigenetic Scan Profiler maakt gebruik van een gecombineerde meettechnologie. Naast een huidweerstandstest die informatie levert over het celmilieu, wordt tevens het energetisch communicatiesysteem (biofotonen en scalaire golven) en de graad van coherentie in het lichaam in kaart gebracht. Het geheel aan informatie geeft biofeedback over de genexpressie, de eiwitsynthese en de stofwisselingsactiviteit in het lichaam.

De gegevens worden via een beveiligde internetverbinding rechtstreeks naar het analysecentrum gestuurd. Indien u internetverbinding heeft, wordt na enkele minuten het onderzoeksresultaat op de client-software weergegeven. Wanneer er geen internetverbinding is, kan de test toch afgenomen worden. De gegevens worden dan tot 7 dagen bewaard. Zodra de internetverbinding hersteld is, zal het resultaat van de test verschijnen in de ESP programmatuur op uw computer.

 

Supplementen worden direct  naar uw patiënt(e)/klant verzonden

ESP-logistics is een bestel- en distributieplatform dat opgericht is en ondersteund wordt door de verschillende firma’s/leveranciers van supplementen. Zowel de arts/therapeut(e) als de patiënt(e)/klant is in de mogelijkheid om van dit bestel- en distributieplatform gebruik te maken.

De patiënt(e)/klant kan enkel toegang krijgen tot dit platform via zijn/haar arts/therapeut(e). Dit geeft de leveranciers de garantie dat de supplementen werden voorgeschreven volgens deskundig advies of dat de patiënt(e)/klant bij eventuele vragen bij een deskundige terecht kan.

Het kan immers zijn dat de patiënt(e)/klant medicijnen gebruikt die niet mogen gecombineerd worden met welbepaalde supplementen of dat de patiënt(e)/klant omwille van een heelkundige ingreep of andere therapie het gebruik van de supplementen tijdelijk moet uitstellen.

Voor meer informatie kan u terecht op www.ESPLogistics.eu en info@ESPLogistics.eu

Voor professionelen wordt de wetenschappelijke versie ‘Kerngezond, Biofysische evenwichten voor een optimaal celmilieu’, Lannoo Campus, ISBN978 94 014 0554 6 aangeraden. Dit boek is geschikt voor iedereen die op een professionele manier met gezondheidszorg bezig is.

 

Kerngezond

Lannoo
ISBN 978 94 014 0554 6

voor iedereen die op een professionele manier met gezondheidszorg bezig is..


Om de inzichten die vervat zijn in de ESP-gezondheidstest beter te begrijpen, kunt u patiënten/klanten het boek ‘Waarom je beter weet wat je eet’, Lannoo, ISBN978 014 01791, aanraden. Dit boek is geschikt voor iedereen die op een bewuste manier met zijn gezondheid wil omgaan.

 

Waarom je beter weet wat je eet

Lannoo
ISBN978 014 01791

voor iedereen die op een bewuste manier met zijn gezondheid wil omgaan.

Er zijn ondertussen tal van boeken verschenen die belangrijke inzichten geven i.v.m. de schadelijke invloeden voor de gezondheid, alsook adviezen omtrent gezonde voeding. Referentielijsten hiervoor vindt u tevens achteraan in het boek ‘Waarom je beter weet wat je eet’.

Informatieavond ESP Gezondheidstest

Wij staan met een stand staan op de “opleidingenbeurs” van 29/08/2015 te Antwerpen (meer info op  http://www.iczo.be/nl/infodag )

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via het Contactformulier. of via een mail naar info(at)espscan.com. U ontvangt dan zo spoedig mogelijjk een bevestiging van ons.

 

Bestelprocedure ESP Scanner en software:

1. Aanvraag Epigenetic Scan Profiler

Om gebruik te kunnen maken van de Epigenetic Scan Profiler dient u zich aan te melden via de website. Het aanmeldformulier vind u onder de knop BESTELLEN. Daarna ontvangt u van ons per email een bevestiging van uw aanvraag en ontvangt u de inlogcode voor onze website. Aangezien deze service alleen voor geregistreerde artsen en therapeuten beschikbaar is beoordelen wij uw aanvraag bij binnenkomst en sturen u daarna via de email een link voor het bestellen van de ESP Scanner en software.

2. Bestellen van de ESP Scanner en software

U ontvangt van ons een email met daarin een link voor het bestellen van de ESP Scanner en software. Zodra de bestelling door ons is ontvangen sturen wij u een bevestiging inclusief de factuur. Deze factuur kunt u overmaken op onze bankrekening. Zodra de betaling door ons is ontvangen sturen wij u binnen 14 dagen de ESP Scanner toe.

3. Installatie van de ESP Scanner en software

Zodra uw ESP Scanner door ons is verstuurd kunt u de software van onze website downloaden. Dit doet u door op de knop INLOGGEN rechtsboven te klikken en uw eerder verkregen inlogcode in te vullen. Op uw persoonlijke pagina (Mijn Pagina) vindt u een link om de software te downloaden. Het download bestand kunt u opslaan en uitvoeren. De software installeert zichzelf op uw computer (vanaf Windows). Daarna kunt u de scanner aansluiten op uw USB en u bent klaar om de eerste scan uit te voeren.

4. Het bestellen van scans

Het bestellen van scans kan ook heel eenvoudig via de website.

ESP BESTELLEN